kulturcheck.se

Du måste inte spela blockflöjt...

Kulturcheckar används nu i 4 svenska kommuner

 

Barnfamiljer måste inte längre välja den kommunala musik eller kulturskolan, utan kan istället få ut checkar som kan användas till kulturaktiviteter för barn och unga. Värdet varierar med vilken kommun du bor i. På så vis slipper barn stå i kö till musikskolan och får större valfrihet och tillgång. I Sverige finns checksystemetför närvarande i Nacka, Österåkers, Täby och Staffanstorps kommun.

 

 

Fler kommuner är på gång

Arbetet med att införa ett checksystem har påbörjats i många kommuner som vill prova på ett komplement till musik och kulturskolan för att bättre tillgodose barnkonventionen där varje barn måste ges förutsättningar för en meningsfull fritid, ges möjlighet att uttrycka sig på vilket sätt hen önskar, samt garanteras rätten att inte bli diskriminerad. Dessa punkter åsidosätts exempelvis när ett barn måste stå i flera års kö för att spela ett instrument, när barnet inte får välja den kulturaktivitet som hen egentligen vill, eller när en kommun utför duglighetstester för att avgöra vilka barn som "kvalificeras" till aktiviteterna.

 

Barnombudsmannen

I Sverige bevakas barns rättigheter av Barnombudsmannen som informerar och vägleder kommuner i arbetet med exempelvis barns fritidsaktiviteter. Om du upplever att din kommun inte hanterar dessa frågor korrekt kan du vända dig till BO. Observera att BO inte tar upp enskilda fall.

 

Vad är kulturcheck.se?

Kulturcheck.se informerar om de kommuner som erbjuder kultur och musikcheckar, samt de kommunala och privata skolor och lärare du kan vända dig till med en kulturcheck i din kommun.

Om du har synpunkter eller tips om hur vi kan komplettera informationen, kontakta oss på info@kulturcheck.se

 

 

Kärt barn har många namn

Vad pratas det om i din kommun?

Hjälp andra hitta hit - komplettera listan!

 

Kulturcheck

Musikcheck

Musikskolpeng

Musikskolecheck

Kulturpeng

Kulturskolepeng

 

 

 

 

Kommuner med kulturcheck

Kärt barn

många namn

 

Kulturcheck

Musikcheck

Musikskolpeng

Musikskolecheck

Kulturpeng

Kulturskolepeng

 

 

Vad pratas det om i din kommun?

Hjälp andra hitta hit - komplettera listan!

 

 

 

Funderar din kommun på förändring?

Även om din kommun redan har en fungerande kulturskola kan det finnas många fördelar med ett kompletterande checksystem. Kommuner som crowdsourcar kulturaktiviteter kan oftast i större utsträckning:

 

  • Efterleva barnkonventionen
  • Minska kötiden för barn till kulturskolan
  • Minska geografiska avstånd mellan barn och kultur
  • Öka mångfalden av aktiviteter - kultur är ett stort ord
  • Öka valfriheten och transparensen i utbudet
  • Ta tillvara på vilande resurser
  • Minska arbetslöshet bland kulturarbetare
  • Förbättra klimatet för kreativa och kulturella näringar

 

Andra kommuners utredningar om kulturcheck

 

 

Kontakta gärna oss för mer information, hjälp eller diskussion om kulturcheck i er kommun! Kontakta oss här.

 

 

Copyright © All Rights Reserved