Din kommun

Erbjuder din kommun kulturcheck?

För närvarande finns kulturcheckar i följande kommuner.

Klicka för att se vad du kan välja!

Nacka

Åkersberga

Staffanstorp

Täby

 

Fler kommuner är på gång

Arbetet med att införa ett checksystem har påbörjats i många kommuner som vill prova på ett komplement till musik och kulturskolan för att bättre tillgodose barnkonventionen där varje barn måste ges förutsättningar för en meningsfull fritid, ges möjlighet att uttrycka sig på vilket sätt hen önskar, samt garanteras rätten att inte bli diskriminerad. Dessa punkter åsidosätts exempelvis när ett barn måste stå i flera års kö för att spela ett instrument, när barnet inte får välja den kulturaktivitet som hen egentligen vill, eller när en kommun utför duglighetstester för att avgöra vilka barn som "kvalificeras" till aktiviteterna.

 

Barnombudsmannen

I Sverige bevakas barns rättigheter av Barnombudsmannen som informerar och vägleder kommuner i arbetet med exempelvis barns fritidsaktiviteter. Om du upplever att din kommun inte hanterar dessa frågor korrekt kan du vända dig till BO. Observera att BO inte tar upp enskilda fall.

 

Vad är kulturcheck.se?

Kulturcheck.se informerar om de kommuner som erbjuder kultur och musikcheckar, samt de kommunala och privata skolor och lärare du kan vända dig till med en kulturcheck i din kommun.

Om du har synpunkter eller tips om hur vi kan komplettera informationen, kontakta oss på info@kulturcheck.se

 

 

 

 

Funderar din kommun också på förändring?

 

Även om din kommun redan har en fungerande kulturskola kan det finnas många fördelar med ett kompletterande checksystem. Kommuner som crowdsourcar kulturaktiviteter kan oftast i större utsträckning:

 

Efterleva barnkonventionen

Minska kötiden för barn till kulturskolan

Minska geografiska avstånd mellan barn och kultur

Öka mångfalden av aktiviteter - kultur är ett stort ord

Öka valfriheten och transparensen i utbudet

Ta tillvara på vilande resurser

Minska arbetslöshet bland kulturarbetare

Förbättra klimatet för kreativa och kulturella näringar

 

Andra kommuners utredningar om kulturcheck

 

Järfälla Kommuns utredning

Karlstad kommuns utredning

 

Kontakta gärna oss för mer information, hjälp eller diskussion om kulturcheck i er kommun! Kontakta oss här

 

 

Copyright © All Rights Reserved