Osterakers

Österåkers Kommun

Musikskola

I Österåker kan du välja mellan fyra musikskolor. För att få mer information om musikskolorna kan du läsa på deras egna webbsidor.

 

Musikhuset

Popskolan

Studiefrämjandets musikskola

Österåkers musikskola

 

Om du har ett barn som vill delta i utbildningen hos någon av musikskolorna, klicka på länken nedan så kommer du till ansökningsprogrammet. Barnet har rätt till plats från och med att barnet är inskrivet i grundskolans eller grundsärskolans första klass.

 

Ansökan Musikskola

 

 

Avgifter

Avgiften för att gå i någon av de musikskolor som går att välja bland, beslutas varje år av kommunfullmäktige. Det kostar lika mycket oavsett vilken musikskola du väljer. Nu gällande avgifter:

 

Avgift per elev och termin:

 

Ämneskurs: 1400 kr

Ensemble/grupp > 4 elever, i kombination med ovanstående hos en och samma utförare: 100 kr

Enbart kör eller ensemble/grupp: 400 kr.

Instrument kan i viss utsträckning hyras för 270 kr per termin. Gäller stråk- och blåsinstrument. Hör efter med din musikskola.

 

Med ämneskurs menar vi en undervisning av ett instrument, solosång eller annan kurs med en individualiserad inriktning där 1 - 4 elever deltar samtidigt.

 

Syskonrabatt

En familj betalar full avgift för det första och andra barnet i familjen. Från och med det tredje barnet utgår ingen avgift.r

Copyright © All Rights Reserved