kulturcheck.se

Fler perspektiv på vad som är kultur

Kulturcheckar används nu i 5 svenska kommuner


Barnfamiljer måste inte längre välja den kommunala musik eller kulturskolan, utan kan istället få ut checkar som kan användas till kulturaktiviteter för barn och unga. Värdet varierar med vilken kommun du bor i. På så vis slipper barn stå i kö till musikskolan och får större valfrihet och tillgång. I Sverige finns checksystemetför närvarande i Nacka, Österåker, Täby och Staffanstorp och Lund.Fler kommuner är på gång

Arbetet med att införa ett checksystem har påbörjats i många kommuner som vill prova på ett komplement till musik och kulturskolan för att bättre tillgodose barnkonventionen där varje barn måste ges förutsättningar för en meningsfull fritid, ges möjlighet att uttrycka sig på vilket sätt hen önskar, samt garanteras rätten att inte bli diskriminerad. Dessa punkter åsidosätts exempelvis när ett barn måste stå i flera års kö för att spela ett instrument, när barnet inte får välja den kulturaktivitet som hen egentligen vill, eller när en kommun utför duglighetstester för att avgöra vilka barn som "kvalificeras" till aktiviteterna.


Barnombudsmannen

Det är inte alltid lätt att definiera vad som ska bretraktas som kultur. När det gäller kulturutbud för barn, så är det viktigt att vi inte definierar kultur för smalt, eftersom barns rätt att själva välja uttrycksform också måste beaktas. År 2020 blir barnkonventionen en del av svensk lagstiftning, vilket innebär att konventionen går från rekommendation till lag. I Sverige bevakas barns rättigheter av Barnombudsmannen som informerar och vägleder kommuner i arbetet med exempelvis barns fritidsaktiviteter. Om du upplever att din kommun inte hanterar dessa frågor korrekt kan du vända dig till BO. Observera att BO inte tar upp enskilda fall.


Vad är kulturcheck.se?

Kulturcheck.se informerar om de kommuner som erbjuder kultur och musikcheckar, samt de kommunala och privata skolor och lärare du kan vända dig till med en kulturcheck i din kommun.

Om du har synpunkter eller tips om hur vi kan komplettera informationen, kontakta oss på info@kulturcheck.seKärt barn har många namn

Vad pratas det om i din kommun?

Hjälp andra hitta hit - komplettera listan!


Kulturcheck

Musikcheck

Musikskolpeng

Musikskolecheck

Kulturpeng

Kulturskolepeng

KONTAKT

info@kulturcheck.se

NYHETER


6 mars 2019

Nu kan du anmäla dig till Lunds musikcheck fram t.o.m. 26 maj


31 december 2019

Barnkonventionen blir svensk lag