Lund


Lunds Kommun
Musikchecken

2019 infördes ett kundvalssystem för musikundervisning i kommunen. Inledningsvis omfattar systemet endast individuell musikundervisning och du måste vara född 2011 eller 2012. Systemet innebär att du själv kan välja anordnare för din musikundervisning, utifrån ett urval av auktoriserade anordnare. Avgiften för undervisningen (1100 kr/termin) är densamma oavsett anordnare eller instrument. För mer information om de auktoriserade anordnarna, besök deras respektive hemsida.Auktoriserade anordnare av musikundervisning

Kulturskolan

LIMUS Musikskola AB

Medborgarskolan Syd

Mejeriets musikskola

PSS Lunds MusikskolaAnmälan


Du gör anmälan här:

Anmälan till musikundervisning inom Musikchecken


(primär anmälningsperiod 6 - 26 maj)


Turordningsregler tillämpas inte i kundvalssystemet vid den primära anmälningsperioden, utan lottning avgör vem som får tillträde till tillgängliga platser hos respektive anordnare. Skulle du inte få en undervisningsplats vid det primära intaget, placeras du i en "reserv" hos respektive anordnare. Personer i denna reserv har sedan förtur till alla platser som görs tillgängliga under terminen. Anmälningar som tillkommer efter den primära anmälningsperioden placeras i kö, efter reserven, hos respektive anordnare. Vid nästa terminsintag tillämpas turordning, först reserven sedan enligt köplacering baserat på anmälningstidpunkt. Väljer du att göra en ny anmälan, där du väljer en annan anordnare eller ett annat instrument, betraktas detta som en ny anmälan och tidigare köplacering är förverkad.


Anmälan utanför Musikchecken

För dig som inte omfattas av Musikchecken (se beskrivning ovan) erbjuds endast Kulturskolan som anordnare för musikundervisning med kommunal avgift. Anmälan till denna musikundervisning gör du via Kulturskolans ordinarie anmälningsystem

KONTAKT

info@kulturcheck.se

NYHETER


6 mars 2019

Nu kan du anmäla dig till Lunds musikcheck fram t.o.m. 26 maj


31 december 2019

Barnkonventionen blir svensk lag