Kulturskolan Lund

Kulturskolan Lunds Kommun

 
 
 
 

ADRESS

S:t Laurentiigatan 1, Lund

TELEFON

046-359 50 00

Kulturskolan ger barn och ungdomar i Lunds kommun möjlighet att få undervisning i konstnärliga och kulturella ämnen efter skoltid. Vi har verksamhet i musik, dans, bild, teater, film, nycirkus och skrivande. Undervisningen bedrivs både som enskilda lektioner, gruppverksamhet och projekt.


Barn är nyfikna. Barn- och ungdomstiden är den tid då alla sinnen är öppna för intryck och man formas till en kreativ och tänkande människa. Att stärka barns fantasi, lekfullhet och sinnlighet är en viktig uppgift som för många barn innebär en möjlighet att hantera mer uniforma undervisningsmetoder. Kultur för barn och ungdomar har också en social betydelse där barn med någon form av utanförskap kan finna vägar för uttryck för känslor och gemenskap.


Vi bedriver undervisning både i Lunds tätort, i Södra Sandby, Dalby, Torna Hällestad, Veberöd och Genarp


Våra många olika orkestrar och körer utgör en mycket viktig del av verksamheten. Skolbion, Nordiska Ungdomsorkestern och Lunds Stadsorkester hör också till Kulturskolan.


Kulturskolan har ca 2000 inskrivna elever som vi möter varje vecka. Men betydligt fler möter Kulturskolan i våra olika utåtriktade verksamheter. Det genomförs ca 250 olika elevkonserter, föreställningar och vernissager årligen, varav en stor del äger rum på skolorna runt om i kommunen. Många av våra offentliga dans- och teaterföreställningar ges också som skolföreställningar, och under Kulturskoleveckan på våren möter vi ca 1500 skolbarn i Folkparken och på Stadsbiblioteket.

Välkommen till Kulturskolan Lund


KONTAKT

info@kulturcheck.se

NYHETER


6 mars 2019

Nu kan du anmäla dig till Lunds musikcheck fram t.o.m. 26 maj


31 december 2019

Barnkonventionen blir svensk lag