Nacka Musikskola

Nacka Musikskola

Lust att sjunga och spela! Nacka Musikskola finns till för alla kommunens barn och ungdomar 7-19 år som älskar musik. Därför anordnar vi undervisning i sång och på de flesta instrumenten.


Vårt mål är att kunna erbjuda en så komplett musikskola som möjligt med hög kvalitet inom olika musikstilar - efter varje enskild elevs intresse, ambition och begåvning.


Våra lärare har pedagogisk utbildning och är specialister på sina respektive ämnen.


Vi skapar dessutom ett socialt musikaliskt sammanhang för våra elever genom att erbjuda kör, orkester och andra typer av ensembler (t ex jazz, latin och rock) som komplement till ämnesutbildningen. För de yngsta barnen anordnar vi grupper i rytmik, brassrytmik, brasslek och kör som ger en bred musikalisk grundutbildning under lekfulla former.


För barn och ungdomar med funktionsnedsättningar finns nu en egen musikgrupp. Specialintresserade elever har dessutom möjlighet att gå på datautbildning inom komposition/låtskrivning eller fördjupningskurs i musikteori.Vill du välja denna skola?

Gå vidare till Musikskoleval Nacka

Copyright © All Rights Reserved