Osterakers

Österåkers Kommun

Avgiften för att gå i någon av de musikskolor som går att välja bland, beslutas varje år av kommunfullmäktige. Det kostar lika mycket oavsett vilken musikskola du väljer. Nu gällande avgifter:


Ämneskurs: 1400 kr

Ensemble/grupp > 4 elever, i kombination med ovanstående hos en och samma utförare: 100 kr

Enbart kör eller ensemble/grupp: 400 kr.

Instrument kan i viss utsträckning hyras för 270 kr per termin. Gäller stråk- och blåsinstrument. Hör efter med din musikskola. Med ämneskurs menar vi en undervisning av ett instrument, solosång eller annan kurs med en individualiserad inriktning där 1 - 4 elever deltar samtidigt.


Syskonrabatt

En familj betalar full avgift för det första och andra barnet i familjen. Från och med det tredje barnet utgår ingen avgift.


Musikskolor


    Musikhuset

    Popskolan

    Studiefrämjandets musikskola

    Österåkers musikskolaAnmälan


Du gör anmälan här: Ansökan Musikskola

Barnet har rätt till plats från och med att barnet är inskrivet i grundskolans eller grundsärskolans första klass.
KONTAKT

info@kulturcheck.se

NYHETER


6 mars 2019

Nu kan du anmäla dig till Lunds musikcheck fram t.o.m. 26 maj


31 december 2019

Barnkonventionen blir svensk lag